سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یک نگاه مهربان، ما را بس است - رحیم زریان

 

یک نگاه مهربان، ما را بس است
پرتویی از آسمان، ما را بس است

یک پرنده ، یک چمن ، یک جلوه گل
شاخه ای از ارغوان، ما را بس است

لحظه هایی از تبسم، از نسیم
در نگاه عاشقان، ما را بس است


ما تهی دستان عاشق پیشه ایم
سفره لبخند و نان، ما را بس است


یک نگاه مهربان، ما را بس است
پرتویی از آسمان، ما را بس است


ما تهی دستان عاشق پیشه ایم
سفره لبخند و نان، ما را بس است

باز باران، باز باران روی خاک
جرعه ای از آسمان، ما را بس است


باز باران، باز باران روی خاک
جرعه ای از آسمان، ما را بس است